Professional Refrigeration


Tillverkning - Från Standard till Special


- Teknisk rådgivning & konsultation 

- Vi utvecklar din produkt till att bli optimal 

  

Nedan ser du ett urval av vår produktion.

Below you will find a selection of our products

 

  

  

Pro Ref-Redline, kompakt vätskeaggregat för kyla och värme 5-30KW

Pro Ref-Redline, Compact liquid unit for Cooling/Heating unit 5-30KW

 

 

 

Kylaggregat för sallads kylning

Chiller for salad cooling

                                                                                                                                 

                  Medicinisk kylenhet                           Medicinisk kylenhet                        Medicinisk kylenhet 

                      för skalpkyla                                för Strokebehandling                         för idrottskador

   Cooling unit for medical scalp cooling         Cooling unit for Stroke treatment        Cooling unit for sport injuries


 Kyla till fartyg                                                                                                                                                                       

     Kylaggregat till fartyg                                                     Kylenhet för spannmålstork            

    Cooling unit to Ship                                                         Cooling unit for Graincooling