Professional Refrigeration


Tillverkning - Från din idé till Succé


- Teknisk rådgivning & konsultation 

- Technical advice & consultation 

- Tillsammans med dig gör vi din idé till en vinnare

- Together with you, we make your idea a winner


Nedan ser du ett urval av vår produktion.

Below you will find a selection of our products

 

  

  

Pro Ref-Redline, kompakt vätskeaggregat för kyla och värme 5-30KW

Pro Ref-Redline, Compact liquid unit for Cooling/Heating unit 5-30KW

 

 

 

 Avancerad medicinsk enhet (BC-2)

 För måltemperaturhantering "TTM"

 Behandling av hjärtstillestånd och stroke

 Advanced medical unit (BC-2)  

 for Target Temperature Management "TTM" 

 Treatment of cardiac arrest and stroke                

              

              

Medicinisk kylenhet för (skalpkyla) C3                                                                                 

kylng av hårbotten för att undvika         

håravfall vid cellgiftbehandling  

Medical  Cooling Unit  "C3" 

cooling of the scalp to avoid
hair loss during chemotherapy  


Kylaggregat för sallads kylning

Chiller for salad cooling

 

          

              

                                                       

                       

      


                                                                                                                                                                                                                     

      Kylaggregat till isbrytaren Ymer                                                      Kylenhet för spannmålstork            

   Cooling unit for the icebreaker Ymer                                                 Cooling unit for Graincooling