Professional Refrigeration


Tillverkning - Från Standard till Special


- Teknisk rådgivning & konsultation 

- Technical advice & consultation 

- Vi utvecklar din produkt till att bli optimal

- We develop your product to be optimal


Nedan ser du ett urval av vår produktion.

Below you will find a selection of our products

 

  

  

Pro Ref-Redline, kompakt vätskeaggregat för kyla och värme 5-30KW

Pro Ref-Redline, Compact liquid unit for Cooling/Heating unit 5-30KW

 

 

 

Kylaggregat för sallads kylning

Chiller for salad cooling

                                                                                                                                                                         

    Medicinisk kylenhet för (skalpkyla) "C3"       Avancerad medicinsk enhet (BC-2)

        kylng av hårbotten för att undvika           För måltemperaturhantering (TTM)

          håravfall vid cellgiftbehandling           Behandling av hjärtstillestånd och stroke            

                   

                Medical  Cooling Unit  "C3"                   Advanced medical unit (BC-2)                      

            Scalp cooling to avoid hair loss,          for Target Temperature Management (TTM)

                 during Chemotherapy             Treatment of cardiac arrest and stroke 

         


 Kyla till fartyg                                                                                                                                                                                                                    

     Kylaggregat till fartyg                                                                  Kylenhet för spannmålstork            

    Cooling unit to Ship                                                                      Cooling unit for Graincooling