Professional Refrigeration

                                                     Försäljning/Sales

 

                       Gillis                                           

                            Gillis Sundström                                                   James Sundström 

                               VD/CEO                                                      Produktionschef

                              FoU/R&D                                                 Production manager


                      Mobil: 0706 14 94 81                                    Mobil: 070 791 77 26                   

                 International: +46 706 14 94 81                  International: +46 70 791 77 26          

                 E-post: gillis@proref.se                                E-post: james@proref.se   


                                                                                                                  

                                                              Produktion/Production   

                                                                                      

                      Fredik                                     Hagge

                            Fredrik Karlsson                                              Stefan Hagelin

               Produktionledare/Productionhead                          Produktion/Production 

                         Mobil: 0706-14 90 03                                  

                  E-post: fredrik@proref.se                    


                    Vår produktionspersonal innehar Löd certifikat enl. ISO 13585:2012 

                    Our production staff holds Solder certificate acc. ISO 13585:2012

                                                                                                                                                                                                               

                                                        

                                           

                                              

                                                                    

                

Vi levererar efter NL09, Kyla-12 & Pro Ref 12 

För att Pro Ref AB ansvar för fel skall vara gällande skall de installations och igångkörnings instruktioner följas


 

Pro Ref AB 

 

Organisationsnummer:   556706-4224

VAT-/momsregnr:           SE556706422401

EORI-nummer:                SE5567064224

D-U-N-S nr:                     77-487-6085

 

Bank: Handelsbanken Konto: 579 034 682  Clearingnr: 6721

BIC: Handsess

Iban: SE37 6000 0000 0005 7903 4682

Bankgiro: 5957-4046

 

Leverantörer kan med fördel skicka E-faktura (PDF) till: faktura@proref.se


Revisor: Anoroc Revision & Redovisning

Caroline Åberg

Mobil: 0705-23 30 59

 © Pro Ref AB 2019