Professional Refrigeration


Vår Kvalitéts policy

 

Pro Ref AB arbetar varje dag med att bli ännu bättre.

 

Genom hela organisationen skall vårt kvalitetstänk &

 utpräglad serviceanda skapa en röd tråd

som gör att våra kunder uppfattar oss som

 engagerade och pålitliga proffs.

 

Varje kund är unik,

 och varje kund har sina egenskaper

 Och önskemål.

Vi skall alltid vara lyhörda och uppmärksamma på kundens behov,

 Utan att göra avkall på vår kvalité.


Professional Refrigeration                Our Quality Policy

 

Pro Ref AB works every day

to get even better.

 

Throughout our organization,

high quality & service spirit

will create a red thread

that makes our customers perceive

us as committed and trusted professionals.

 

Each customer is unique,

and has it´s characteristics and wishes.

We will always be responsive

and pay attention customer needs,

without compromising on our quality. 


Efter 40 år i branschen är vi fortfarande nyfikna, vi hjälper dig från idé till färdig produkt.

Tillsammans  tar vi fram rätt teknik, prototyper och produktionslösningar innan serietillverkningen startar.

  

2006 : Pro Ref bildas och tar över tillverkningsenheten i Mjölby av Onninen AB

  .

1998: Danfoss kylgrossistdel inkl. tillverkningsenheten övertas av Onninen AB

 

1974: Tillverkning av kylenheter startas, ungefär samtidigt som

          Kontroll Automatik Fabrik AB i Mjölby övertas av Danfoss och blir ett   

          dotterföretag med både produktion och försäljning            

  

        

           

Pro Ref är ackrediterad för provtryckning 60Bar

        

                

 

 

 

 

 © Pro Ref AB 2019