Professional Refrigeration

 Vår Kvalitéts policy


Pro Ref AB arbetar varje dag med att bli ännu bättre.

 

Genom hela organisationen skall vårt kvalitetstänk &

 utpräglad serviceanda skapa en röd tråd

som gör att våra kunder uppfattar oss som

 engagerade och pålitliga proffs.

 

Varje kund är unik,

 och varje kund har sina egenskaper

 Och önskemål.

Vi skall alltid vara lyhörda och uppmärksamma på kundens behov,

 Utan att göra avkall på vår kvalité.
                        


Our Quality Policy


 Pro Ref AB works every day

 to get even better.

 

Throughout our organization,

    our high quality & distinct service

 will create

a red thread

 that makes our customers perceive

 us as committed and trusted professionals.

 

Each customer is unique,

and each customer has its characteristics

 and  wishes.

 

  We will always be responsive

 and pay attention customer needs,

without compromising on our quality.

 

                             

    
Efter 40 år i branschen är vi fortfarande nyfikna, vi hjälper dig från idé till färdig produkt.

Tillsammans  tar vi fram rätt teknik, prototyper och produktionslösningar innan serietillverkningen startar.

 

 Redline, ett kompakt kyl & värme aggregat från Pro Ref

 PRF140  Påfyllning & Blandningsstation 


Big Foot Systems,  Aspen Pumps och

Termostater från Beta Electronics 

2006: Pro Ref bildas och tar över tillverkningsenheten i Mjölby av Onninen AB

  .

1998: Danfoss kylgrossistdel inkl. tillverkningsenheten övertas av Onninen AB

 

1974: Tillverkning av kylenheter startas, ungefär samtidigt som

          Kontroll Automatik Fabrik AB i Mjölby övertas av Danfoss och blir ett  

          dotterföretag med både produktion och försäljning           

  

           

Pro Ref är ackrediterad för provtryckning 60Bar

        

         

         

 

 

 

 

 © Pro Ref AB 2019