Professional Refrigeration


Vår Kvalitéts policy

 

Pro Ref AB arbetar varje dag med att bli ännu bättre.

 

Genom hela organisationen skall vårt kvalitetstänk &

 utpräglad serviceanda skapa en röd tråd

som gör att våra kunder uppfattar oss som

 engagerade och pålitliga proffs.

 

Varje kund är unik,

  med sina egenskaper och önskemål.


Vi skall alltid vara lyhörda och uppmärksamma på kundens behov,

 utan att göra avkall på vår kvalité.


Professional Refrigeration                Our Quality Policy

 

Pro Ref AB works every day

to get even better.

 

Throughout our organization,

high quality & service spirit

will create a red thread

that makes our customers perceive

                      us as committed

               and trusted professionals.

 

Each customer is unique,

with their characteristics and desires.


We will always be responsive

and pay attention customer needs,

without compromising on our quality. 

    

                                                                                                      Medlem av   

Pro Ref AB är ackrediterad                                                                          

för provtryckning enligt AFS 2016:1 


Historik

 

2006 : Pro Ref bildas och tar över tillverkningsenheten i Mjölby av Onninen AB

  .

1998: Danfoss kylgrossistdel inkl. tillverkningsenheten övertas av Onninen AB

 

1974: Tillverkning av kylenheter startas, ungefär samtidigt som

          Kontroll Automatik Fabrik AB i Mjölby övertas av Danfoss och blir ett   

          dotterföretag med både produktion och försäljning   


  

        

            


     

 

 

 

 © Pro Ref AB 2021