Professional RefrigerationVår vision är att vara ledande på att tillverka kvalitativa produkter inom kyla,


 som skall ligga i framkant av den tekniska utvecklingen.

       

Utveckling - Tillverkning - Partnerskap 

    

Mot Toppen tillsammans

       
  

Our vision is to be a leader in producing quality refrigeration products,

    which will be at the forefront of           technological development.              

  Development - Manufacturing - Partnership

                Towards the top together

     

  


Vår produktionspersonal innehar Löd certifikat enl. ISO 13585:2012    

Our production staff holds Solder certificate

 acc. to ISO 13585:2012

            Pro Ref presenterar

       Big Foot Support System        

 

          Se Filmen om Big Foot System


    Stöd för allt du skall montera ex. tak

 

Information & Prislista finner du under:                        BIG FOOT & ÖVRIGT

  

 

Big Foot Standard Ram

 

 


                   Vi kan kyla          

        

     


We have skills in refrigeration

   

                                                                                                                        Through difficulties to the stars 


              Vi har stängt våran växel och hänvisar till våra mobiltelefoner.

              We have closed our switchboard and refer to the mobile phones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           

Pro Ref AB är ackrediterad 

för provtryckning enligt AFS 2016:1 

                                                                                               

© Pro Ref AB 2022